New page EKOPLAGÁT

Welcome to our new web of EKOPLAGÁT, the international competitive exhibition of posters on topics of nature conservation and the environment. The contest is held once in a three years and the next one will take place in the year…

Nová stránka EKOPLAGÁT

Vitajte na novej stránke EKOPLAGÁTu, medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa raz za tri roky. Najbližšie sa uskutoční v roku 2020.  V novinkách budeme informovať o pripravovaných aktivitách ako aj dôležitých termínoch súvisiacich…