Výsledky 15. ročníka trienále EKOPLAGÁT ´20

GRAND PRIX DREWINSKI, Lex, nar. 1951, Nemecko – Poľsko za kolekciu plagátov Without Title 1, 2018, 100 x 70 cm Without Title 2, 2019, 100 x 70 cm Without Title 3, 2020, 100 x 70 cm Without Title 4, 2020,…

Pozvánka na otvorenie trienále EKOPLAGÁT ´20

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Národného parku Malá Fatra, Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dovoľujú si vás pozvať na otvorenie…

Invitation to the opening ceremony of EKOPLAGÁT ´20

The Ministry of Environment of the Slovak Republic, the State Nature Conservancy of the Slovak republic Banská Bystrica, the Administration of Malá Fatra National park in Varín, Považská Gallery of Arts in Žilina established under Žilina self-governing region wish to…

Minister životného prostredia udelil záštitu nad EKOPLAGÁTOM

S potešením oznamujeme, že nad podujatím EKOPLAGÁT udelil záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj. Z jeho listu citujeme pár slov o podujatí: „Zvyšovanie environmentálneho povedomia medzi ľuďmi formou originálneho umeleckého prejavu dokáže byť veľmi prínosné, pretože dokáže odborné ekologické témy…

We know the advancing posters

On the 18th of June 2020, the selection of received posters for the 15th year of the Ekoplagát Žilina competition triennial took place at the Administration of the Malá Fatra National Park in Varín. 110 authors and one international organization…

Poznáme postupujúce plagáty

Dňa 18.6.2020 prebehol na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výber z došlých plagátov pre 15. ročník súťažného trienále Ekoplagát Žilina. Prihlásilo sa 110 autorov a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín sveta s 279 plagátmi. Do súťažnej prehliadky…

274 posters are registered for EKOPLAGÁT 2020

On 5th June the registration for the EKOPLAGÁT 2020 competition was completed. We would kindly like to thank all the authors, students who logged in and registered their posters. To date, 109 authors with 274 posters from 20 countries have…