Eco-posters inventory control and archiving

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic is a special expert organisation with country-wide competence in nature and landscape protection in Slovakia. Its scope of activities covers also tasks related to cultural-educational, awareness and promotion activities. For more than…

Inventarizácia a archivácia plagátov

Štátna ochrana prírody SR je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny. V rámci svojej činnosti zabezpečuje aj ďalšie úlohy súvisiace s jej hlavnou činnosťou. Jednou z nich je aj zabezpečovanie kultúrno výchovnej a propagačnej činnosti.…

Hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti

Do 15. ročníka súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT postúpilo spolu 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Vyberte zo všetkých plagátov LEN JEDEN, ktorý sa vám najviac páči. Akceptujeme len jeden hlas z jednej platnej e-mailovej adresy. Hlasovanie potrvá do 15.…

Voting for the best public awarded poster

A total of 217 posters from 106 authors and one organization have passed on to the 15th edition of the EKOPLAGÁT exhibition and contest. From all posters choose ONLY ONE you like the best. We only accept one vote from…