Poznáme postupujúce plagáty

Dňa 18.6.2020 prebehol na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výber z došlých plagátov pre 15. ročník súťažného trienále Ekoplagát Žilina. Prihlásilo sa 110 autorov a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín sveta s 279 plagátmi. Do súťažnej prehliadky…

274 posters are registered for EKOPLAGÁT 2020

On 5th June the registration for the EKOPLAGÁT 2020 competition was completed. We would kindly like to thank all the authors, students who logged in and registered their posters. To date, 109 authors with 274 posters from 20 countries have…

Do EKOPLAGÁT-u je prihlásených 274 plagátov

Dňa 5. júna bolo ukončené prihlasovanie do súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT 2020. Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým autorom, študentom, ktorí sa prihlásili a zaregistrovali svoje plagáty. Do tohto dátumu sa prihlásilo 109 autorov s 274 plagátmi z 20 krajín. Na Slovensko…

Registration for the 15th EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA is now open

EKOPLAGÁT Žilina started as the first regular international event of this kind over the world in 1978 when this exhibition took place in the Považská Gallery of Arts in Žilina, Slovakia. Every three years EKOPLAGÁT shows to the public the…

Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT Žilina začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch v Považskej galérii umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s…

New page EKOPLAGÁT

Welcome to our new web of EKOPLAGÁT, the international competitive exhibition of posters on topics of nature conservation and the environment. The contest is held once in a three years and the next one will take place in the year…

Nová stránka EKOPLAGÁT

Vitajte na novej stránke EKOPLAGÁTu, medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa raz za tri roky. Najbližšie sa uskutoční v roku 2020.  V novinkách budeme informovať o pripravovaných aktivitách ako aj dôležitých termínoch súvisiacich…