Hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti

Do 15. ročníka súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT postúpilo spolu 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Vyberte zo všetkých plagátov LEN JEDEN, ktorý sa vám najviac páči. Akceptujeme len jeden hlas z jednej platnej e-mailovej adresy. Hlasovanie potrvá do 15.…

Voting for the best public awarded poster

A total of 217 posters from 106 authors and one organization have passed on to the 15th edition of the EKOPLAGÁT exhibition and contest. From all posters choose ONLY ONE you like the best. We only accept one vote from…

Výsledky 15. ročníka trienále EKOPLAGÁT ´20

GRAND PRIX DREWINSKI, Lex, nar. 1951, Nemecko – Poľsko za kolekciu plagátov Without Title 1, 2018, 100 x 70 cm Without Title 2, 2019, 100 x 70 cm Without Title 3, 2020, 100 x 70 cm Without Title 4, 2020,…

Pozvánka na otvorenie trienále EKOPLAGÁT ´20

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Národného parku Malá Fatra, Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dovoľujú si vás pozvať na otvorenie…

Invitation to the opening ceremony of EKOPLAGÁT ´20

The Ministry of Environment of the Slovak Republic, the State Nature Conservancy of the Slovak republic Banská Bystrica, the Administration of Malá Fatra National park in Varín, Považská Gallery of Arts in Žilina established under Žilina self-governing region wish to…

Minister životného prostredia udelil záštitu nad EKOPLAGÁTOM

S potešením oznamujeme, že nad podujatím EKOPLAGÁT udelil záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj. Z jeho listu citujeme pár slov o podujatí: „Zvyšovanie environmentálneho povedomia medzi ľuďmi formou originálneho umeleckého prejavu dokáže byť veľmi prínosné, pretože dokáže odborné ekologické témy…

We know the advancing posters

On the 18th of June 2020, the selection of received posters for the 15th year of the Ekoplagát Žilina competition triennial took place at the Administration of the Malá Fatra National Park in Varín. 110 authors and one international organization…