Najviac hlasov dostal plagát z Kuby

Od 18. septembra do konca decembra 2020 mohla široká verejnosť hlasovať za najkrajší plagát. Svoj hlas mohli dať jednému plagátu, ktorý sa im najviac páčil a vybrať si mohli z 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Hlasovanie bolo sprievodným…

The poster from Cuba received the most votes

From 18th September to the end of December 2020, the general public could vote for the most beautiful poster. Visitors could select a poster they liked the most and could choose from 217 posters from 106 authors and one organization.…

Eco-posters inventory control and archiving

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic is a special expert organisation with country-wide competence in nature and landscape protection in Slovakia. Its scope of activities covers also tasks related to cultural-educational, awareness and promotion activities. For more than…

Inventarizácia a archivácia plagátov

Štátna ochrana prírody SR je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny. V rámci svojej činnosti zabezpečuje aj ďalšie úlohy súvisiace s jej hlavnou činnosťou. Jednou z nich je aj zabezpečovanie kultúrno výchovnej a propagačnej činnosti.…