PF 2022

Milí priatelia, s končiacim sa rokom 2021 chceme srdečne poďakovať všetkým známym autorom, ale aj tým menej známym, študentom a všetkým priaznivcom Ekoplagátu za doterajšiu spoluprácu a prejavenú priazeň. Pevne veríme, že život, ktorý sa nám v priebehu dvoch rokov…

Zomrel významný slovenský umelec / A significant Slovak artist has died

Zomrel významný slovenský umelec V pondelok večer (8. novembra 2021) zomrel vo veku 86 rokov akademický maliar, grafik, ilustrátor a slovenský umelec Miroslav Cipár. Miroslav Cipár je pokladaný za jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Za ilustrátorskú tvorbu získal množstvo domácich…

Ekoplagát oslavuje 43. výročie / EKOPLAGÁT celebrates its 43rd anniversary

S myšlienkou  spropagovať ochranu prírody prostredníctvom výtvarného umenia prišli ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra (od roku 1988 Národný park Malá Fatra) spolu s výtvarníkmi v roku 1978. Názov EKOPLAGÁT sa zrodil na prvom stretnutí organizátorov podujatia v Žiline dňa…

22. september, svetový deň bez áut / September 22, World Car Free Day

22. september, svetový deň bez áut Ľudia sú každodenne vystavovaní hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Z tohto dôvodu bol v roku 2000 medzi významné environmentálne dni navrhnutý aj deň bez áut. Každoročne si ho pripomíname 22. septembra. Cieľom tohto dňa…

Výber plagátov o biodiverzite/The Selection of biodiversity posters

Výber plagátov o biodiverzite z archívu Ekoplagát Žilina Druhý jarný mesiac máj sa nesie v znamení medzinárodného dňa biologickej diverzity a oslavy chránených území v Európe. Archívne plagáty z rokov 1996, 1999, 2002, 2005, 2011 poukazujú na dôležitosť rozmanitosti v prírode…

April and the significant environmental days

April is the spring month in which we celebrate forests, birds and the planet Earth. Posters from 2005, 2011, 2014 and 2017 point to the topic of deforestation, bird care and the care of the whole environment, or the illegal…

Apríl a významné environmentálne dni  

Apríl je jarným mesiacom, v ktorom oslavujeme lesy, vtáky a planétu Zem. Plagáty z rokov 2005, 2011, 2014 a 2017 poukazujú na tému odlesňovania, starostlivosti o vtáky a celé životné prostredie, či ilegálny odstrel bocianov, znečistenie ovzdušia a využívanie obmedzených…

Najviac hlasov dostal plagát z Kuby

Od 18. septembra do konca decembra 2020 mohla široká verejnosť hlasovať za najkrajší plagát. Svoj hlas mohli dať jednému plagátu, ktorý sa im najviac páčil a vybrať si mohli z 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Hlasovanie bolo sprievodným…

The poster from Cuba received the most votes

From 18th September to the end of December 2020, the general public could vote for the most beautiful poster. Visitors could select a poster they liked the most and could choose from 217 posters from 106 authors and one organization.…