15. ROČNÍK TRIENÁLE EKOPLAGÁT ´20

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia, ktorá sa koná pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja. 

Usporiadatelia: Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, ŠOP SR – Správa Národného parku Malá Fatra Varín, Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline
Výstava: 17. september – 15. november 2020 v Považskej galérii umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie prihlášok a plagátov: 5. jún 2020

Účastníci: profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl z celého sveta. Študenti umeleckých škôl sa môžu zúčastniť aj ateliérovými prácami.

Účastnícky poplatok: žiadny

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

Hlavná cena EKOPLAGÁT ´20

1. cena EKOPLAGÁT ´20

2. cena EKOPLAGÁT ´20

3. cena EKOPLAGÁT ´20

Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´20 stanovuje štatút a súťažný poriadok.  Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

STIAHNITE SI: ŠTATÚT [pdf], SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT ´20[pdf], ŠTÍTKY na diela [pdf]

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tejto stránke nižšie.

Plagáty vo verzii pre tlač do katalógu posielajte samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

 

Kontakt: ŠOP SR –  Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Tel.: +421 (0)41 569 2311, +421 (0)41 507 1413

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová,  e-mail: miriam.balciarova@sopsr.sk

Prihlasovanie ukončené. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na miriam.balciarova@sopsr.sk